Archiwum autora: admin admin

W dniu 30 listopada 2017roku, przedstawiciele Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego uczestniczyli w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
W toku obrad na wniosek ZZITD poseł Stanisław Żmijan zgłosił dwie poprawki dotyczące:
1. Umożliwienia stawiania znaków czasowo ograniczających prędkość w miejscach przeprowadzania kontroli
2. Usunięcie zapisów dotyczących pracy inspektorów w systemie 24/24 z racji ich niekonstytucyjności.
Poprawki nie zostały przyjęte.

SPROSTOWANIE

W dniu 22 listopada 2017r. w Dzienniku Gazecie Prawnej w wersji papierowej ukazał się artykuł zatytułowany: „Nocne przewozy znajdą się teraz na cenzurowanym”. W treści artykułu cytowana jest moja wypowiedź która zawiera błąd drukarski. Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego nie zgadzał się, nie zgadza i nie będzie zgadzał na zmianę przepisów polegającej jedynie na wprowadzeniu pracy w systemie trzyzmianowym.

W załączeniu prośba do DGP o sprostowanie.

 

Hubert Jóźwik

Przewodniczący RK ZZITD

Poniżej tekst wiadomości.

Zawieszenie protestu

W dniu 16 listopada 2017r. Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego podjęła uchwałę nr 4/2017 o zawieszeniu protestu. Decyzja  ta została podjęta w związku z podjęciem prac przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nad spełnieniem naszych postulatów. Decyzja o kontynuacji protestu lub jego zakończeniu zostanie podjęta po zapoznaniu z ostatecznym kształtem aktów prawnych regulujących nasze funkcjonowanie i poziomem
intensywności  prac nad ich procedowaniem.

 

MANIFESTACJA 2017

W dniu 9.11.2017r. w Warszawie odbyła się manifestacja inspektorów transportu drogowego i pracowników administracji Inspekcji Transportu Drogowego.
Protestujący przemaszerowali ulicami Myśliwiecką i Alejami Ujazdowskimi pod Sejm.
Tam odbyła się pikieta w trakcie której głos zabrali przedstawiciele ZZITD, Solidarności i OPZZ.
Delegacja protestujących udała się do Kancelarii Sejmu, gdzie złożyła petycję do marszałka Sejmu.

 

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego, wypełniając uchwałę Zjazdu Delegatów podjętą w marcu , informuje, że w dniu 9 listopada 2017r. w Warszawie o godzinie 10:00 przed budynkiem Sejmu odbędzie się manifestacja inspektorów i pracowników administracji Inspekcji Transportu Drogowego. Manifestacja jest konsekwencją niespełnienia naszych postulatów zgłoszonych  podczas protestu, który odbył się w maju bieżącego roku:

  1. Poprawa bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania czynności kontrolnych,
  2. Brak jakichkolwiek prac nad projektem Ustawy o Inspekcji transportu Drogowego,
  3. Brak środków w budżecie na 2018rok na waloryzację i podwyżki wynagrodzeń,

Manifestacja zostanie poprzedzona protestem w formule przyjętej w miesiącu maju, który rozpoczyna się w dniu 30 października 2017r.

Zapraszamy wszystkich do udziału w manifestacji. W sprawie szczegółów proszę o kontakt z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych lub bezpośrednio z Przewodniczącym RK ZZITD.

Uroczystości pogrzebowe

Pogrążeni w bólu po stracie tragicznie zmarłego naszego kolegi Pawła Stępnia, informujemy iż uroczystości pogrzebowe odbędą się w dni 31 sierpnia 2017r. o godzinie 14.00 w Kościele Św. Wojciecha w Rudzie (pow. wieluński), po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz w Rudzie.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich inspektorów wykonujących w tym czasie obowiązki służbowe do uczczenia pamięci naszego Kolegi poprzez włączenie sygnałów dźwiękowych w pojazdach inspekcji transportu drogowego na okres 1 minuty o godz. 14 stej.

Cześć Jego pamięci