Archiwum kategorii: Ogólne

Zawieszenie protestu

W dniu 16 listopada 2017r. Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego podjęła uchwałę nr 4/2017 o zawieszeniu protestu. Decyzja  ta została podjęta w związku z podjęciem prac przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nad spełnieniem naszych postulatów. Decyzja o kontynuacji protestu lub jego zakończeniu zostanie podjęta po zapoznaniu z ostatecznym kształtem aktów prawnych regulujących nasze funkcjonowanie i poziomem
intensywności  prac nad ich procedowaniem.

 

MANIFESTACJA 2017

W dniu 9.11.2017r. w Warszawie odbyła się manifestacja inspektorów transportu drogowego i pracowników administracji Inspekcji Transportu Drogowego.
Protestujący przemaszerowali ulicami Myśliwiecką i Alejami Ujazdowskimi pod Sejm.
Tam odbyła się pikieta w trakcie której głos zabrali przedstawiciele ZZITD, Solidarności i OPZZ.
Delegacja protestujących udała się do Kancelarii Sejmu, gdzie złożyła petycję do marszałka Sejmu.

 

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego, wypełniając uchwałę Zjazdu Delegatów podjętą w marcu , informuje, że w dniu 9 listopada 2017r. w Warszawie o godzinie 10:00 przed budynkiem Sejmu odbędzie się manifestacja inspektorów i pracowników administracji Inspekcji Transportu Drogowego. Manifestacja jest konsekwencją niespełnienia naszych postulatów zgłoszonych  podczas protestu, który odbył się w maju bieżącego roku:

  1. Poprawa bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania czynności kontrolnych,
  2. Brak jakichkolwiek prac nad projektem Ustawy o Inspekcji transportu Drogowego,
  3. Brak środków w budżecie na 2018rok na waloryzację i podwyżki wynagrodzeń,

Manifestacja zostanie poprzedzona protestem w formule przyjętej w miesiącu maju, który rozpoczyna się w dniu 30 października 2017r.

Zapraszamy wszystkich do udziału w manifestacji. W sprawie szczegółów proszę o kontakt z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych lub bezpośrednio z Przewodniczącym RK ZZITD.

Uroczystości pogrzebowe

Pogrążeni w bólu po stracie tragicznie zmarłego naszego kolegi Pawła Stępnia, informujemy iż uroczystości pogrzebowe odbędą się w dni 31 sierpnia 2017r. o godzinie 14.00 w Kościele Św. Wojciecha w Rudzie (pow. wieluński), po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz w Rudzie.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich inspektorów wykonujących w tym czasie obowiązki służbowe do uczczenia pamięci naszego Kolegi poprzez włączenie sygnałów dźwiękowych w pojazdach inspekcji transportu drogowego na okres 1 minuty o godz. 14 stej.

Cześć Jego pamięci

PROTEST

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego podjęła uchwałę o rozpoczęciu w dniu 15 maja 2017r. ogólnopolskiego protestu ostrzegawczego. Protest wynika z naszego niezadowolenia dotyczącego tempa prac nad ustawą o inspekcji transportu drogowego, która ma uczynić z nas służbę mundurową oraz braku realnych podwyżek o 9 lat. Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w proteście. W sprawie szczegółów proszę o kontakt z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych lub bezpośrednio z Przewodniczącym RK ZZITD.