Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /wp-admin/M18075:1) in /wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego http://zzitd.pl Fri, 19 Oct 2018 10:50:55 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Zaproszenie http://zzitd.pl/?p=678 http://zzitd.pl/?p=678#respond Fri, 19 Oct 2018 10:50:55 +0000 http://zzitd.pl/?p=678

]]>
http://zzitd.pl/?feed=rss2&p=678 0
Informacja z Ministerstwa Infrastruktury o braku zgody na odzespolenie. http://zzitd.pl/?p=669 http://zzitd.pl/?p=669#respond Thu, 18 Oct 2018 05:19:20 +0000 http://zzitd.pl/?p=669

]]>
http://zzitd.pl/?feed=rss2&p=669 0
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury do Szefa KPRM http://zzitd.pl/?p=665 http://zzitd.pl/?p=665#respond Thu, 18 Oct 2018 05:19:00 +0000 http://zzitd.pl/?p=665

]]>
http://zzitd.pl/?feed=rss2&p=665 0
NASZA ULOTKA http://zzitd.pl/?p=661 http://zzitd.pl/?p=661#respond Thu, 18 Oct 2018 05:18:04 +0000 http://zzitd.pl/?p=661

]]>
http://zzitd.pl/?feed=rss2&p=661 0
PROTEST http://zzitd.pl/?p=656 Fri, 05 Oct 2018 05:17:11 +0000 http://zzitd.pl/?p=656 AKCJA PROTESTACYJNA

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pracowników Inspekcji Transportu Drogowego, Zarząd ZZITD odpowiadając na apel jego członków, zdecydował z dniem 08 października 2018r. wznowić zawieszony wcześniej protest. W tym celu powołany został Komitet Protestacyjny, który podjął się działań zmierzających do rozpoczęcia mediacji. Oczekujemy na wyznaczenie przez Prezesa Rady Ministrów przedstawiciela, którego celem będzie opracowanie zasad mających w przyszłości poprawić warunki naszej trudnej pracy.

Protest rozpocznie się ogólnopolską akcją oddania krwi dnia 08.10.2018r.

Musimy mieć świadomość, iż protest, aby osiągnąć zamierzone cele będzie działaniem długotrwałym i wymagać będzie determinacji każdego z nas. Dlatego zwracamy się z prośbą do każdego inspektora, aby wsparł nasze działania poprzez pełne zaangażowanie, wykazując się w zbliżającym czasie cierpliwością i konsekwencją w działaniu. Liczymy się z tym, że w okresie krótkoterminowym podjęte działania nie przyniosą pożądanego efektu, a ostateczny sukces bądź jego brak zależy od nas samych.

Walczymy o:

– wzrost wynagrodzeń (mnożnik na stanowisku inspektora 2,5; – różnica pomiędzy stanowiskami +/- 0,1; dodatek inspekcyjny 30%)

– przywileje emerytalne

– reformę struktur ITD

– przywrócenie dobrego wizerunku ITD

– poprawę naszego bezpieczeństwa przy podejmowaniu czynności kontrolnych

– zniesienie statystyk, co przełoży się na efektywniejszą ochronę sektora transportowego przed nieuczciwą konkurencją.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy, zarówno członkowie Komitetu Protestacyjnego, jak i przewodniczący poszczególnych ZOZ, do Waszej dyspozycji.

Pamiętajcie, że tylko razem możemy osiągnąć cel…  W jedności siła…

]]>
http://zzitd.pl/?p=649 Fri, 21 Sep 2018 07:45:18 +0000 http://zzitd.pl/?p=649

]]>
Głos poparcia http://zzitd.pl/?p=644 Tue, 11 Sep 2018 12:22:52 +0000 http://zzitd.pl/?p=644

]]>
http://zzitd.pl/?p=638 Mon, 10 Sep 2018 09:15:30 +0000 http://zzitd.pl/?p=638 W dniu 27 sierpnia 2018r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panem Bartłomiejem Wróblewskim. Nasz związek był reprezentowany przez Przewodniczącą oraz Zastępcę ZOZ ZZITD przy WITD Poznań tj. Urszulę Cyprowską i Grzegorza Rutkiewicza. Podczas spotkania przedstawiono problemy z którymi na chwilę obecną borykają się inspektorzy transportu drogowego, podkreślając, z jednej strony znaczenie inspekcji dla transportu drogowego w Polsce, z drugiej wskazując przyczyny wzrastającego poziomu niezadowolenia. Przekazano, skierowane do Pana Premiera Pana Mateusza Morawieckiego, pismo wraz z prośbą o mediację w sprawie bieżącej sytuacji inspektorów. Pan Poseł Bartłomiej Wróblewski zagwarantował, iż przekazane pismo zostanie dostarczone oraz, że osobiście podejmie rozmowy z Panem Premierem na tematy nurtujące inspektorów. Spotkanie było rzeczowe, konkretne i przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

]]>
Spotkanie w GITD http://zzitd.pl/?p=623 Wed, 11 Jul 2018 11:43:34 +0000 http://zzitd.pl/?p=623 W dniu 5 lipca 2018r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego
z kierownictwem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Dyrektor Generalny Renata Rychter, Zastępca Dyrektora Biura Finansowego Marzena Chłopecka – Czajkowska, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert  Jednorowski, Przewodniczący RK ZZITD Hubert Jóźwik, Zastępca Przewodniczącego RK ZZITD Artur Fal,
Przewodniczący ZOZ ZZITD przy WITD Katowice Robert Biegała oraz Przewodniczący  ZOZ ZZITD przy GITD Szymon Chojnacki. Spotkanie zaszczycił krótką wizytą Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.
W trakcie spotkania przedstawiciele ZZITD poprosili o wyjaśnienia w sprawie informacji
dotyczących braku perspektyw na odzespolenie Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego od Urzędów Wojewódzkich z dniem 1 stycznia 2019r. Pan Łukasz Bryła zapewnił, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego robi wszystko co w jego mocy, aby odzespolenie
doszło do skutku w wyznaczonym terminie. Podkreślił, że taka jest wola obozu rządzącego.
W trakcie spotkania omówiono również kwestię wypłat „ekwiwalentu za pranie”, w zakresie potrącania podatków.  Ze strony kierownictwa GITD padło zapewnienie, że podejmą kroki mające na celu doprecyzowanie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego ekwiwalentu za pranie oraz wypłat równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Dodatkowo przekazano nam informację o złożeniu wniosku o wypłatę z rezerwy celowej budżetu państwa środków inspektorom za dodatkowe zadania związane z kontrolą SENT.

]]>
http://zzitd.pl/?p=618 Tue, 08 May 2018 09:59:47 +0000 http://zzitd.pl/?p=618 W dniu 20.04.2018r. odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Ze strony GITD w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Dyrektor Generalny Renata Rychter, Zastępca Dyrektora Biura Finansowego
Marzena Chłopecka-Czajkowska, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert  Jednorowski.
Nasz związek był reprezentowany przez Zastępcę RK ZZITD Artura Fala, Przewodniczącego ZOZ ZZITD przy WITD Katowice Robert Biegała oraz Przewodniczącego ZOZ ZZITD przy GITD Szymona Chojnackiego.
Spotkanie miało na celu omówienie Oceny Skutków Regulacji do ustawy o odzespoleniu.
Pani Dyrektor Rychter poinformowała, że na spotkaniu Komitetu d/s planowania prac Rządu, Minister Chodkiewicz wycofał projekt ustawy o inspekcji transportu drogowego,
a Minister Brudziński wycofał projekt o likwidacji inspekcji i włączeniu jej do Policji. Ustawa o odzespoleniu została przyjęta do dalszego procedowania jako projekt rządowy.
Najdłuższą część spotkania stanowiła dyskusja w sprawie ujednolicenia, a następnie podniesienia mnożników wynagrodzenia zasadniczego inspektorów. Przedstawiciele ZZITD przedstawili informacje z poszczególnych województw o mnożnikach zasadniczego wynagrodzenia i zwrócili uwagę na fakt, że wg. raportu Szefa służby cywilnej, 40% średniego wynagrodzenia brutto w 2017r. stanowiły elementy ruchome w większości uznaniowe (nagrody). Środki przeznaczone na nagrody w WITD przekraczały w niektórych inspektoratach kilka razy wymagane w ustawie 3%.
Po dyskusjach ustalono średni mnożnik określony w OSR dla stanowiska inspektora transportu drogowego na poziomie 2,5 mnożnika kwoty bazowej (pozostałe stanowiska odpowiednio o 0,1
kwoty bazowej w dół lub 0,1 kwoty bazowej w górę). Przedstawiciele GITD podkreślili, że to tylko propozycja, którą musi zaakceptować Ministerstwo Finansów.
Przedstawiona została również propozycja aby w ustawie zawarty został zapis dotyczacy dodatku inspekcyjnego, który uzależniony ma być tylko od wykonywania czynności kontrolnych (nie od wyników) dodatek zostałby urealniony zaczynałby się od min. 25% wynagrodzenia. do maks. 50% wynagrodzenia.
Ponieważ nie będzie, w przewidywalnej przyszłości, innej ustawy, dotyczącej bezpośrednio sytuacji inspektorów Pan Inspektor Łukasz Bryła wyraził chęć ponownego spotkania,
na którym przedstawiciele ZZITD przedstawiliby propozycje dotyczące poprawienia sytuacji inspektorów, które ewentualnie mogłyby się znaleźć w OSR do ustawy o odzespoleniu.

]]>