W związku z informacjami docierającymi do ZZITD o nieprzedłużaniu umów o pracę z Inspektorami zatrudnionymi w GITD, Rada Krajowa wystosowała pismo do p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajdhura, z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji kadrowych.

IMG_0001