Odpowiedź na interpelację

„Odpowiedź na interpelację nr 6023
Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa 07.10.2016
Szanowny Panie Marszałku
W odpowiedzi na interpelację numer 6023 Posła na Sejm RP Pawła Olszewskiego w sprawie likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego uprzejmie informuję, że w dniu 2 czerwca 2016r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie wspomniany projekt oczekuje na wpisanie do ww. Wykazu.

Przedmiotowy projekt zakłada likwidację Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz rozdysponowanie realizowanych przez Inspekcję zadań pomiędzy inne funkcjonujące obecnie organy. Zgodnie z ww. projektem główne obowiązki związane z realizacją działań z zakresu kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego zostaną przekazane Policji.
Powyższe wiąże się m.in. z przejęciem wyposażenia i infrastruktury związanej z kontrolą prędkości pojazdów oraz kontrolą transportu drogowego. Jednocześnie wspomniany projekt zawiera propozycję przepisów umożliwiających dotychczasowym pracownikom ITD kontynuowanie karier zawodowych w organach przejmujących poszczególne zadania ITD.

Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu”

zachowano oryginalną pisownię – admin.