Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Poniżej przytaczamy w oryginale odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym procedowanym przez MSWiA

„Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 października 2016 r. dotyczący udostępnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie dysponuje wskazanym projektem.

Przekazany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o włączenie do Wykazu prac Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw oczekuje na rozpatrzenie przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu. Wniosek ten nie zawiera projektu ustawy, bowiem zgodnie z par. 25 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu ustawy poprzedza się złożeniem wniosku o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac legislacyjnych.

Przepis ten nie przewiduje obowiązku przekazywania projektu ustawy już na etapie wpisu do Wykazu prac Rady Ministrów, a wręcz wskazuje, że wpis do Wykazu poprzedza projektowanie aktu prawnego.

Jednocześnie informuję, że projekty aktów prawnych będące przedmiotem prac legislacyjnych znajdują się na ogólnodostępnej stronie BIP RCL www.legislacja.gov.pl.

Z poważaniem,
AGNIESZKA KOWALSKA
główny specjalista
CENTRUM INFORMACYJNE RZĄDU
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW”