Spotkanie RK ZZITD z wiceministrem Jerzym Szmitem

22 listopada 2016r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z wiceministrem Jerzym Szmitem oraz p.o. Alvinem Gajadhurem. W trakcie spotkania wiceminister zapewnił członków naszej delegacji, że Inspekcja nie zostanie zlikwidowana i dalej będzie realizować nałożone na nią zadania w ramach ustawy o inspekcji transportu drogowego, która ma w niedługim czasie wejść do uzgodnień międzyresortowych. Przewodniczący RK ZZITD zarzucił przedstawicielom ministerstwa brak informacji z ich strony na temat postępów prac nad ustawą, co powoduje iż wielu z pracowników Inspekcji Transportu Drogowego otrzymuje informacje jedynie medialne. Poinformował o różnicy zdań występujących wśród inspektorów na temat ich przyszłości w ramach ustawy o inspekcji transportu drogowego. Na zakończenie spotkania, strony zgodziły się, iż jest potrzeba funkcjonowania inspektorów w systemie 24 – godzinnym przez 7 dni w tygodni, jednak za tym musi iść godne wynagrodzenie i przywileje jakie posiadają inne podobnie działające służby.