Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury do Szefa KPRM