Miesięczne archiwum: Październik 2014

Lista koordynatorów pozwu zbiorowego Inspekcji Transportu Drogowego

Lp. Województwo Imię i Nazwisko Kontakt
1 ŁÓDŹ Hubert Jóźwik hubert.jozwik@zzitd.pl
2 BYDGOSZCZ Radosław Morawski radziorm@wp.pl
3 RZESZÓW Grzegorz Drążek g.drazek@witd.rzeszow.pl
4 LUBLIN Paweł Mazur pawel.mazur@witd.lublin.pl
5 KRAKÓW Artur Gorzko agorzko@poczta.onet.pl
6 WROCŁAW Marcin Kowalski mkowalski@dolnyslask.witd.gov.pl
7 GORZÓW WLKP Hubert Jóźwik hubert.jozwik@zzitd.pl
8 POZNAŃ Hubert Jóźwik hubert.jozwik@zzitd.pl
9 KATOWICE Hubert Jóźwik hubert.jozwik@zzitd.pl
10 RADOM Hubert Jóźwik hubert.jozwik@zzitd.pl
11 GITD Hubert Jóźwik hubert.jozwik@zzitd.pl
12 KIELCE Adam Wiorek adam@witd.kielce.pl
13 OPOLE Hubert Jóźwik hubert.jozwik@zzitd.pl
14 OLSZTYN Artur Fal arturios1@o2.pl
15 GDAŃSK Krystian Kulaga Przewodniczący NSZZ „Solidarność” krystian.kulaga@witd.gdansk.pl
16 SZCZECIN Hubert Jóźwik hubert.jozwik@zzitd.pl
17 BIAŁYSTOK Marcin Łapiński
Dariusz Ciereszko
marcinl30@op.pl
Darobial@o2.pl

Uwaga: Pracownicy i inspektorzy Delegatur podległych GITD mogą kontaktować się z koordynatorami z województwa, które obejmuje dana Delegatura.

Pozew zbiorowy

Rada Krajowa ZZITD postanowiła podjąć działania mające na celu uzyskanie odszkodowania za brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. W tym celu nawiązano współpracę z kancelarią prawną, która gotowa jest zająć się skonstruowaniem pozwu zbiorowego wobec Skarbu Państwa.

Aby można było uruchomić procedurę związaną z pozwem zbiorowym niezbędne jest zebranie minimum 200 osób, które gotowe są do przedmiotowego pozwu przystąpić. Postanowiliśmy proces ten podzielić na trzy etapy:

Etap 1
Zebranie przez Przewodniczących Delegatur ZZITD lub przedstawicieli ZZITD w poszczególnych WITD i Delegaturach GITD osób chętnych do przystąpienia do pozwu. Ponieważ z pozwem zbiorowym występuje Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego , a ofertę kierujemy do WSZYSTKICH pracowników Inspekcji Transportu Drogowego dlatego osoby zainteresowane dzielimy na trzy grupy.

Grupa 1 – Członkowie ZZITD – nie muszą wypełniać dodatkowych dokumentów

Grupa 2 – Inspektorzy, którzy nie są obecnie członkami ZZITD :

  1. Wypełniają deklarację i przystępują do ZZITD lub
  2. Wypełniają pełnomocnictwo do reprezentowania ich przez ZZITD

Grupa 3 – Pracownicy administracji – wypełniają pełnomocnictwo do reprezentowania
ich przez ZZITD.
Etap 2
Wpłata kwoty określonej w ofercie na konto bankowe ZZITD

Etap 3
Podpisanie umowy z Kancelarią i przelanie zebranych środków na jej konto. Dalsze działanie wg zaleceń Kancelarii Prawnej.
Proszę o zapoznanie się z ofertą. W najbliższym czasie zostanie podany wykaz osób do kontaktu w poszczególnych WITD, Delegaturach i GITD.
Dodatkowe informacje w linku poniżej.
pozew_zbiorowy-_pytania_i_odpowiedzi_ITD

Przewodniczący RK ZZITD
Hubert Jóźwik