W dniu wczorajszym na adres poczty e-mail związku wpłynął list byłego Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Tomasza Połcia. W związku z tym, iż z jego treści wynika, że skierowany jest do wszystkich członków Związku i pozostałych pracowników Inspekcji jego treść zamieszczamy poniżej.

Szanowni Państwo
Ze względu na moje wieloletnie z większością z Państwa kontakty oraz wobec ostatnich „rewelacji” podanych podczas konferencji GITD i wielomiesięcznych pomówień ze strony pewnego tabloidu zdecydowałem wysłać w dniu dzisiejszym oświadczenie do mediów (załącznik) Nie mogę zgodzić się na tak otwarty atak na instytucję, którą współtworzyłem przez ostatnie 14 lat. Czasem zgadzaliśmy się, czasem spieraliśmy ale nikt z Państwa nie spotkał się z mojej strony z kłamstwem.
Pozostawiam treść oświadczenia jedynie do Państwa  refleksji
Z poważaniem
Tomasz Połeć

Oświadczenie_TP_14.06.2016

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 29 maja 2016 r. odszedł nagle nasz kolega, członek naszego Związku, starszy inspektor Krzysztof Grzesiak.
Był inspektorem z pierwszej edycji, pracował w ITD w Katowicach od momentu jej powstania.

Pogrążonej w bólu Rodzinie składamy nasze szczere kondolencje.

W związku z informacjami docierającymi do ZZITD o nieprzedłużaniu umów o pracę z Inspektorami zatrudnionymi w GITD, Rada Krajowa wystosowała pismo do p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajdhura, z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji kadrowych.

IMG_0001

Wielkanoc 2016
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie
składa
Rada Krajowa ZZITD

W dniach 05-06 marca 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego. W trakcie obrad pierwszego dnia Delegaci dokonali wyboru Władz Związku, zmian w statucie ZZITD i przeprowadzili szeroko zakrojoną dyskusje nad projektem ustawy o inspekcji transportu drogowego procedowaną przez GITD. Przyjęto Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Rady Krajowej oraz sprawozdanie finansowe ZZITD za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. W trakcie kolejnego głosowania udzielono absolutorium radzie Krajowej ZZITD.

W związku z upływem kadencji Zarządu ZZITD dokonano wyboru członków Związku na niżej wymienione funkcje:

 1. Przewodniczący RK – Hubert Jóźwik
 2. Zastępca Przewodniczącego RK – Michał Niedźwiecki
 3. Sekretarz RK – Damian Szostak
 4. Skarbnik RK – Michał Daszkiewicz
 5. Członek – Krzysztof Owsianka

oraz dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej:

 1. Artur Fal
 2. Jacek Śliwiński
 3. Paweł Gruszka
 4. Marek Rybikowski
 5. Radosław Morawski
 6. Kajetan Sztabla

Na wniosek jednego z Delegatów powołano Komisję Statutową w składzie:

 1. Grzegorz Cichecki
 2. Michał Niedźwiecki
 3. Przemysław Smyk
 4. Paweł Gruszka

W trakcie dyskusji nad projektem ustawy o inspekcji transportu drogowego autorstwa GITD wyrażono zaniepokojenie treścią art. 112 dotyczącą przyszłości zatrudnienia obecnych inspektorów oraz treścią art. 113 dotyczącą zasad przejścia na nowe stopnie inspektorskie w ramach projektu ustawy.

Na kolejny dzień obrad przybyli zaproszeni goście: Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Michał Pierzchała oraz koledzy z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku pod przewodnictwem Łukasza Baranowskiego. Nie przybyli zaproszeni goście z MSWiA.

W trakcie spotkania Inspektor Michał Pierzchała rozwiał wątpliwości dotyczące ciągłości pracy inspektorów, zapewniając iż na mocy tejże ustawy, wszyscy zostaną funkcjonariuszami Inspekcji transportu drogowego. Wyraził też chęć dialogu nad zmianami dotyczącymi zapisów ustawy w zakresie stopni inspektorskich. Koledzy z NSZZ Solidarność przedstawili przebieg spotkania z wiceministrem Jarosławem Zielińskim. Obrady zakończyły się uroczystym obiadem.

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż na dzień 5/6 marca 2016r. zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku.

Zjazd sprawozdawczo – wyborczy odbędzie się w Łodzi, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka      Jezus 111 w  hotelu sieci „mHotel

Rozpoczęcie obrad godz. 15.00. w dniu 5 marca 2016r.

Pozostałe szczegóły oraz porządek obrad znajduje się w zaproszeniach rozesłanych
do Przewodniczących Delegatur ZZITD.

Link do strony siedziby zjazdu

Spotkanie z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

W dniu 11 stycznia 2016 r. przedstawiciele Rady Krajowej ZZITD spotkali się z nowo powołanym Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem. Spotkanie przebiegało w miłej i niezwykle konstruktywnej atmosferze. Złożono gratulacje z okazji objęcia tego stanowiska.
W trakcie rozmowy Pan Minister poinformował, iż jest przeciwny likwidacji Inspekcji i wcielenia naszej instytucji w całości w struktury Policji. Przedstawiciele Związku przedstawili nasze stanowisko w tym zakresie. Spotkanie zakończono konkluzją, iż poglądy GITD oraz ZZITD są zasadniczo zbieżne i obie strony spotkania podejmować będą wspólne wysiłki mające na celu ochronę interesów Inspektorów i pozostałych pracowników Inspekcji.
Rada Krajowa ZZITD informuje także, iż jest w posiadaniu nieoficjalnych informacji o powołaniu przez MSW zespołu przy Komendzie Głównej Policji ds. włączenia Inspekcji. W zespole tym nie ma podobno żadnego przedstawiciela ITD co oznacza, że nie ma tam tym samym osoby która zna naszą pracę i rozumie jej specyfikę. Plan włączenia przygotowują oficerowie z Komendy Głównej Policji. Z pojawiających się również plotek można dowiedzieć się, że przyjęcie do służby następować będzie przy zastosowaniu standardowej procedury przewidzianej dla kandydatów do pracy w Policji obejmującej między innymi testy psychologiczne i sprawnościowe oraz 6-cio miesięczne szkolenie w ośrodku szkolenia Policji. Szacunki mówią, iż te wymogi wypełni około 20% składu obecnych inspektorów. Zatrudnienie w Policji ma następować w stopniach z korpusu aspirantów Policji.
Opisane powyżej propozycje przeprowadzenia zmian, o ile informacje te odzwierciedlają stan rzeczywisty, byłyby sprzeczne ze stanowiskiem Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego.
Do dnia dzisiejszego mimo podejmowanych wysiłków nie udało się ustalić terminu spotkania z Panem Jarosławem Zielińskim wiceministrem sekretarzem stanu w MSWiA autorem pomysłu likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego, na którym moglibyśmy zweryfikować te wszystkie „rewelacje”.
Rada Krajowa sprzeciwia się takiemu sposobowi procedowania odpowiednich projektów ustaw. Naszym zdaniem, jeżeli opisane powyżej informacje są prawdziwe, to postępowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji łamie podstawową zasadę stanowienia dobrego prawa czyli zasadę dialogu społecznego. Nie zgadzamy się na taką politykę. Decyzje o nas podejmować powinny bowiem osoby, które wiedzą na czym polega praca Inspektorów Transportu Drogowego lub osoby korzystające z szerokiej konsultacji w tym zakresie. Konsultacji udzielanej na przykład przez członków Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego.

Nic o nas, bez nas!