PROTEST

AKCJA PROTESTACYJNA

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pracowników Inspekcji Transportu Drogowego, Zarząd ZZITD odpowiadając na apel jego członków, zdecydował z dniem 08 października 2018r. wznowić zawieszony wcześniej protest. W tym celu powołany został Komitet Protestacyjny, który podjął się działań zmierzających do rozpoczęcia mediacji. Oczekujemy na wyznaczenie przez Prezesa Rady Ministrów przedstawiciela, którego celem będzie opracowanie zasad mających w przyszłości poprawić warunki naszej trudnej pracy.

Protest rozpocznie się ogólnopolską akcją oddania krwi dnia 08.10.2018r.

Musimy mieć świadomość, iż protest, aby osiągnąć zamierzone cele będzie działaniem długotrwałym i wymagać będzie determinacji każdego z nas. Dlatego zwracamy się z prośbą do każdego inspektora, aby wsparł nasze działania poprzez pełne zaangażowanie, wykazując się w zbliżającym czasie cierpliwością i konsekwencją w działaniu. Liczymy się z tym, że w okresie krótkoterminowym podjęte działania nie przyniosą pożądanego efektu, a ostateczny sukces bądź jego brak zależy od nas samych.

Walczymy o:

– wzrost wynagrodzeń (mnożnik na stanowisku inspektora 2,5; – różnica pomiędzy stanowiskami +/- 0,1; dodatek inspekcyjny 30%)

– przywileje emerytalne

– reformę struktur ITD

– przywrócenie dobrego wizerunku ITD

– poprawę naszego bezpieczeństwa przy podejmowaniu czynności kontrolnych

– zniesienie statystyk, co przełoży się na efektywniejszą ochronę sektora transportowego przed nieuczciwą konkurencją.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy, zarówno członkowie Komitetu Protestacyjnego, jak i przewodniczący poszczególnych ZOZ, do Waszej dyspozycji.

Pamiętajcie, że tylko razem możemy osiągnąć cel…  W jedności siła…

W dniu 27 sierpnia 2018r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panem Bartłomiejem Wróblewskim. Nasz związek był reprezentowany przez Przewodniczącą oraz Zastępcę ZOZ ZZITD przy WITD Poznań tj. Urszulę Cyprowską i Grzegorza Rutkiewicza. Podczas spotkania przedstawiono problemy z którymi na chwilę obecną borykają się inspektorzy transportu drogowego, podkreślając, z jednej strony znaczenie inspekcji dla transportu drogowego w Polsce, z drugiej wskazując przyczyny wzrastającego poziomu niezadowolenia. Przekazano, skierowane do Pana Premiera Pana Mateusza Morawieckiego, pismo wraz z prośbą o mediację w sprawie bieżącej sytuacji inspektorów. Pan Poseł Bartłomiej Wróblewski zagwarantował, iż przekazane pismo zostanie dostarczone oraz, że osobiście podejmie rozmowy z Panem Premierem na tematy nurtujące inspektorów. Spotkanie było rzeczowe, konkretne i przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Spotkanie w GITD

W dniu 5 lipca 2018r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego
z kierownictwem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Dyrektor Generalny Renata Rychter, Zastępca Dyrektora Biura Finansowego Marzena Chłopecka – Czajkowska, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert  Jednorowski, Przewodniczący RK ZZITD Hubert Jóźwik, Zastępca Przewodniczącego RK ZZITD Artur Fal,
Przewodniczący ZOZ ZZITD przy WITD Katowice Robert Biegała oraz Przewodniczący  ZOZ ZZITD przy GITD Szymon Chojnacki. Spotkanie zaszczycił krótką wizytą Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.
W trakcie spotkania przedstawiciele ZZITD poprosili o wyjaśnienia w sprawie informacji
dotyczących braku perspektyw na odzespolenie Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego od Urzędów Wojewódzkich z dniem 1 stycznia 2019r. Pan Łukasz Bryła zapewnił, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego robi wszystko co w jego mocy, aby odzespolenie
doszło do skutku w wyznaczonym terminie. Podkreślił, że taka jest wola obozu rządzącego.
W trakcie spotkania omówiono również kwestię wypłat „ekwiwalentu za pranie”, w zakresie potrącania podatków.  Ze strony kierownictwa GITD padło zapewnienie, że podejmą kroki mające na celu doprecyzowanie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego ekwiwalentu za pranie oraz wypłat równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Dodatkowo przekazano nam informację o złożeniu wniosku o wypłatę z rezerwy celowej budżetu państwa środków inspektorom za dodatkowe zadania związane z kontrolą SENT.