Odpowiedź na interpelację

„Odpowiedź na interpelację nr 6023
Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa 07.10.2016
Szanowny Panie Marszałku
W odpowiedzi na interpelację numer 6023 Posła na Sejm RP Pawła Olszewskiego w sprawie likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego uprzejmie informuję, że w dniu 2 czerwca 2016r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie wspomniany projekt oczekuje na wpisanie do ww. Wykazu.

Przedmiotowy projekt zakłada likwidację Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz rozdysponowanie realizowanych przez Inspekcję zadań pomiędzy inne funkcjonujące obecnie organy. Zgodnie z ww. projektem główne obowiązki związane z realizacją działań z zakresu kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego zostaną przekazane Policji.
Powyższe wiąże się m.in. z przejęciem wyposażenia i infrastruktury związanej z kontrolą prędkości pojazdów oraz kontrolą transportu drogowego. Jednocześnie wspomniany projekt zawiera propozycję przepisów umożliwiających dotychczasowym pracownikom ITD kontynuowanie karier zawodowych w organach przejmujących poszczególne zadania ITD.

Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu”

zachowano oryginalną pisownię – admin.

Przed szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży mobilizowano nas do rezygnacji z wcześniej zaplanowanych urlopów, pracy przez 24h, 7 dni w tygodniu. Po zakończonych obchodach inne służby biorące udział w ich zabezpieczaniu zostały docenione medialnie i materialnie, w przeciwieństwie do nas…
pismo-adamczyk-1-001

pismo-adamczyk-1-002

Rada Krajowa ZZITD postanowiła zwrócić się do Prezesa rządzącej partii z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu tematu naszej przyszłości.
pismo-kaczynski-001

W dniu wczorajszym na adres poczty e-mail związku wpłynął list byłego Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Tomasza Połcia. W związku z tym, iż z jego treści wynika, że skierowany jest do wszystkich członków Związku i pozostałych pracowników Inspekcji jego treść zamieszczamy poniżej.

Szanowni Państwo
Ze względu na moje wieloletnie z większością z Państwa kontakty oraz wobec ostatnich „rewelacji” podanych podczas konferencji GITD i wielomiesięcznych pomówień ze strony pewnego tabloidu zdecydowałem wysłać w dniu dzisiejszym oświadczenie do mediów (załącznik) Nie mogę zgodzić się na tak otwarty atak na instytucję, którą współtworzyłem przez ostatnie 14 lat. Czasem zgadzaliśmy się, czasem spieraliśmy ale nikt z Państwa nie spotkał się z mojej strony z kłamstwem.
Pozostawiam treść oświadczenia jedynie do Państwa  refleksji
Z poważaniem
Tomasz Połeć

Oświadczenie_TP_14.06.2016

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 29 maja 2016 r. odszedł nagle nasz kolega, członek naszego Związku, starszy inspektor Krzysztof Grzesiak.
Był inspektorem z pierwszej edycji, pracował w ITD w Katowicach od momentu jej powstania.

Pogrążonej w bólu Rodzinie składamy nasze szczere kondolencje.

W związku z informacjami docierającymi do ZZITD o nieprzedłużaniu umów o pracę z Inspektorami zatrudnionymi w GITD, Rada Krajowa wystosowała pismo do p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajdhura, z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji kadrowych.

IMG_0001

Wielkanoc 2016
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie
składa
Rada Krajowa ZZITD