Zarząd

Przewodnicząca Rady Krajowej – Urszula Cyprowska  urszula.cyprowska@zzitd.pl
Zastępca – Artur Stanisław Fal                                           artur.fal@zzitd.pl
Zastępca – Szymon Chojnacki                                           szymon.chojnacki@zzitd.pl
Członek – Robert Biegała                                                    robert.biegala@zzitd.pl
Członek – Andrzej Lasota                                                    andrzej.lasota@zzitd.pl
Członek – Anna Pierzchniak                                                anna.pierzchniak@zzitd.pl
Członek – Marcin Szkudelski                                              marcin.szkudelski@zzitd.pl
Sekretarz- Grzegorz Rutkiewicz                                         grzegorz.rutkiewicz@zzitd.pl
Skarbnik – Kamil Gromek                                                     kamil.gromek@zzitd.pl
 
 
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Blanca Tracz
Członek Komisji – Seweryn Andrzejczak
Członek Komisji – Przemysław Kolenda