Miesięczne archiwum: Listopad 2016

Spotkanie RK ZZITD z wiceministrem Jerzym Szmitem

22 listopada 2016r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z wiceministrem Jerzym Szmitem oraz p.o. Alvinem Gajadhurem. W trakcie spotkania wiceminister zapewnił członków naszej delegacji, że Inspekcja nie zostanie zlikwidowana i dalej będzie realizować nałożone na nią zadania w ramach ustawy o inspekcji transportu drogowego, która ma w niedługim czasie wejść do uzgodnień międzyresortowych. Przewodniczący RK ZZITD zarzucił przedstawicielom ministerstwa brak informacji z ich strony na temat postępów prac nad ustawą, co powoduje iż wielu z pracowników Inspekcji Transportu Drogowego otrzymuje informacje jedynie medialne. Poinformował o różnicy zdań występujących wśród inspektorów na temat ich przyszłości w ramach ustawy o inspekcji transportu drogowego. Na zakończenie spotkania, strony zgodziły się, iż jest potrzeba funkcjonowania inspektorów w systemie 24 – godzinnym przez 7 dni w tygodni, jednak za tym musi iść godne wynagrodzenie i przywileje jakie posiadają inne podobnie działające służby.

Spotkanie RK ZZITD z wiceministrem Jarosławem Zielińskim

W dniu 17 listopada 2016r. na zaproszenie Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego delegacja naszego Związku udała się do siedziby Ministerstwa w celu omówienia projektu ustawy o likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował Wiceminister Jarosław Zieliński, Dyrektorzy Departamentu Porządku Publicznego Andrzej Sprycha i Mariusz Cichomski oraz Naczelnik WPBP Departamentu Komunikacji Społecznej Anna Rodek. W skład naszej delegacji wchodzili koledzy Hubert Jóźwik, Damian Szostak i Paweł Gruszka.
W toku spotkania przedstawiciele ZZITD poddali krytyce zapisy projektu ustawy dotyczącego likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego. Wytknięto przede wszystkim brak zapisów gwarantujących ciągłość zatrudnienia inspektorom i pracownikom ITD oraz brak zasad określających sposoby przyznawania stopni policyjnych i doprecyzowujących rodzaje Komend Policji w których mieliby kontynuować służbę byli Inspektorzy.
Wiceminister Jarosław Zieliński przyznał, iż jest to projekt roboczy wymagający doprecyzowania. Zapewnił, iż inkorporacja Inspekcji przez Policję, odbędzie się z zachowaniem ciągłości zatrudnienia przez wszystkich obecnych pracowników.
Na zakończenie spotkania, zaprosił ekspertów Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego do dalszych prac nad modernizacją przedmiotowej ustawy w celu zmiany, doprecyzowania bądź wyeliminowania zapisów niesatysfakcjonujących pracowników ITD.
W trakcie pożegnania Sekretarz Stanu podał swoje dane teleinformatyczne i zobowiązał Przewodniczącego RK ZZITD Huberta Jóźwika do bezpośredniego kontaktu z nim w razie konieczności wyjaśniania niejasności powstałych w procesie likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego.

Link do strony MSWiA
https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15393,O-Inspekcji-Transportu-Drogowego-w-MSWiA.html

20161117_092142