Spotkanie z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

W dniu 11 stycznia 2016 r. przedstawiciele Rady Krajowej ZZITD spotkali się z nowo powołanym Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem. Spotkanie przebiegało w miłej i niezwykle konstruktywnej atmosferze. Złożono gratulacje z okazji objęcia tego stanowiska.
W trakcie rozmowy Pan Minister poinformował, iż jest przeciwny likwidacji Inspekcji i wcielenia naszej instytucji w całości w struktury Policji. Przedstawiciele Związku przedstawili nasze stanowisko w tym zakresie. Spotkanie zakończono konkluzją, iż poglądy GITD oraz ZZITD są zasadniczo zbieżne i obie strony spotkania podejmować będą wspólne wysiłki mające na celu ochronę interesów Inspektorów i pozostałych pracowników Inspekcji.
Rada Krajowa ZZITD informuje także, iż jest w posiadaniu nieoficjalnych informacji o powołaniu przez MSW zespołu przy Komendzie Głównej Policji ds. włączenia Inspekcji. W zespole tym nie ma podobno żadnego przedstawiciela ITD co oznacza, że nie ma tam tym samym osoby która zna naszą pracę i rozumie jej specyfikę. Plan włączenia przygotowują oficerowie z Komendy Głównej Policji. Z pojawiających się również plotek można dowiedzieć się, że przyjęcie do służby następować będzie przy zastosowaniu standardowej procedury przewidzianej dla kandydatów do pracy w Policji obejmującej między innymi testy psychologiczne i sprawnościowe oraz 6-cio miesięczne szkolenie w ośrodku szkolenia Policji. Szacunki mówią, iż te wymogi wypełni około 20% składu obecnych inspektorów. Zatrudnienie w Policji ma następować w stopniach z korpusu aspirantów Policji.
Opisane powyżej propozycje przeprowadzenia zmian, o ile informacje te odzwierciedlają stan rzeczywisty, byłyby sprzeczne ze stanowiskiem Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego.
Do dnia dzisiejszego mimo podejmowanych wysiłków nie udało się ustalić terminu spotkania z Panem Jarosławem Zielińskim wiceministrem sekretarzem stanu w MSWiA autorem pomysłu likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego, na którym moglibyśmy zweryfikować te wszystkie „rewelacje”.
Rada Krajowa sprzeciwia się takiemu sposobowi procedowania odpowiednich projektów ustaw. Naszym zdaniem, jeżeli opisane powyżej informacje są prawdziwe, to postępowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji łamie podstawową zasadę stanowienia dobrego prawa czyli zasadę dialogu społecznego. Nie zgadzamy się na taką politykę. Decyzje o nas podejmować powinny bowiem osoby, które wiedzą na czym polega praca Inspektorów Transportu Drogowego lub osoby korzystające z szerokiej konsultacji w tym zakresie. Konsultacji udzielanej na przykład przez członków Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego.

Nic o nas, bez nas!