Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż na dzień 5/6 marca 2016r. zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku.

Zjazd sprawozdawczo – wyborczy odbędzie się w Łodzi, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111 w  hotelu sieci „mHotel

Rozpoczęcie obrad godz. 15.00. w dniu 5 marca 2016r.

Pozostałe szczegóły oraz porządek obrad znajduje się w zaproszeniach rozesłanych
do Przewodniczących Delegatur ZZITD.

Link do strony siedziby zjazdu