Spotkanie RK ZZITD z Panem Ministrem Andrzejem Adamczykiem

W związku z narastającym wśród inspektorów zatrudnionych w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego niezadowoleniem wynikającym z braku podwyżek wynagrodzeń w ciągu ostatnich 9 lat, Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego poprosiła o spotkanie z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem.
Do spotkania doszło w dniu 27 kwietnia 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W trakcie spotkania nasi przedstawiciele zapoznali Pana Ministra z problemem dyskryminacji inspektorów zatrudnionych w WITD w stosunku do inspektorów GITD objawiającym brakiem realnych zmian ich uposażeń. Sytuacja taka ma miejsce od 9 lat i w tym roku zaowocowała podwyżkami w wysokości około 40-50 złotych brutto lub nawet w niektórych przypadkach ich brakiem. Minister Adamczyk poinformował, iż w najbliższych tygodniach odbędzie się posiedzenie rządu mające na celu przyjęcie wstępnych założeń budżetowych na rok 2018 i zapewnił o podjęciu starań o zabezpieczenie środków finansowych na podwyższenie naszych dochodów najbliższym roku budżetowym.
W dalszej części spotkania Minister Adamczyk poinformował o stanowisku Rządu, który widzi potrzebę istnienia Inspekcji Transportu Drogowego i zapewnił, że najbliższym czasie rozpocznie procedowanie Ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego.
Nasi przedstawiciele poruszyli także sprawę braku rozporządzenia dotyczącego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Pan Minister Adamczyk zapowiedział, iż jeżeli tylko przedmiotowe rozporządzenie, które obecnie zostało przekazane do ostatecznych konsultacji w Ministerstwie Finansów, „wróci” do MIiB zostanie niezwłocznie podpisane i wprowadzone w życie.
Na zakończenie spotkania przekazano Panu Ministrowi informację, iż w związku z przeciągającym się procesem transformacji inspektorów transportu drogowego z urzędników na funkcjonariuszy oraz postępująca pauperyzacją tego zawodu, w dniu 15 maja 2017 r. rozpoczyna się ogólnopolski protest ostrzegawczy i w razie braku działań satysfakcjonujących- w okresie wrzesień – październik protest ciągły, który zapoczątkuje manifestacja w Warszawie.