PROTEST

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego podjęła uchwałę o rozpoczęciu w dniu 15 maja 2017r. ogólnopolskiego protestu ostrzegawczego. Protest wynika z naszego niezadowolenia dotyczącego tempa prac nad ustawą o inspekcji transportu drogowego, która ma uczynić z nas służbę mundurową oraz braku realnych podwyżek o 9 lat. Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w proteście. W sprawie szczegółów proszę o kontakt z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych lub bezpośrednio z Przewodniczącym RK ZZITD.