Spotkanie w GITD

W dniu 5 lipca 2018r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego
z kierownictwem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Dyrektor Generalny Renata Rychter, Zastępca Dyrektora Biura Finansowego Marzena Chłopecka – Czajkowska, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert  Jednorowski, Przewodniczący RK ZZITD Hubert Jóźwik, Zastępca Przewodniczącego RK ZZITD Artur Fal,
Przewodniczący ZOZ ZZITD przy WITD Katowice Robert Biegała oraz Przewodniczący  ZOZ ZZITD przy GITD Szymon Chojnacki. Spotkanie zaszczycił krótką wizytą Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.
W trakcie spotkania przedstawiciele ZZITD poprosili o wyjaśnienia w sprawie informacji
dotyczących braku perspektyw na odzespolenie Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego od Urzędów Wojewódzkich z dniem 1 stycznia 2019r. Pan Łukasz Bryła zapewnił, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego robi wszystko co w jego mocy, aby odzespolenie
doszło do skutku w wyznaczonym terminie. Podkreślił, że taka jest wola obozu rządzącego.
W trakcie spotkania omówiono również kwestię wypłat „ekwiwalentu za pranie”, w zakresie potrącania podatków.  Ze strony kierownictwa GITD padło zapewnienie, że podejmą kroki mające na celu doprecyzowanie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego ekwiwalentu za pranie oraz wypłat równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Dodatkowo przekazano nam informację o złożeniu wniosku o wypłatę z rezerwy celowej budżetu państwa środków inspektorom za dodatkowe zadania związane z kontrolą SENT.