W dniu 27 sierpnia 2018r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panem Bartłomiejem Wróblewskim. Nasz związek był reprezentowany przez Przewodniczącą oraz Zastępcę ZOZ ZZITD przy WITD Poznań tj. Urszulę Cyprowską i Grzegorza Rutkiewicza. Podczas spotkania przedstawiono problemy z którymi na chwilę obecną borykają się inspektorzy transportu drogowego, podkreślając, z jednej strony znaczenie inspekcji dla transportu drogowego w Polsce, z drugiej wskazując przyczyny wzrastającego poziomu niezadowolenia. Przekazano, skierowane do Pana Premiera Pana Mateusza Morawieckiego, pismo wraz z prośbą o mediację w sprawie bieżącej sytuacji inspektorów. Pan Poseł Bartłomiej Wróblewski zagwarantował, iż przekazane pismo zostanie dostarczone oraz, że osobiście podejmie rozmowy z Panem Premierem na tematy nurtujące inspektorów. Spotkanie było rzeczowe, konkretne i przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia.