PROTEST

AKCJA PROTESTACYJNA

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pracowników Inspekcji Transportu Drogowego, Zarząd ZZITD odpowiadając na apel jego członków, zdecydował z dniem 08 października 2018r. wznowić zawieszony wcześniej protest. W tym celu powołany został Komitet Protestacyjny, który podjął się działań zmierzających do rozpoczęcia mediacji. Oczekujemy na wyznaczenie przez Prezesa Rady Ministrów przedstawiciela, którego celem będzie opracowanie zasad mających w przyszłości poprawić warunki naszej trudnej pracy.

Protest rozpocznie się ogólnopolską akcją oddania krwi dnia 08.10.2018r.

Musimy mieć świadomość, iż protest, aby osiągnąć zamierzone cele będzie działaniem długotrwałym i wymagać będzie determinacji każdego z nas. Dlatego zwracamy się z prośbą do każdego inspektora, aby wsparł nasze działania poprzez pełne zaangażowanie, wykazując się w zbliżającym czasie cierpliwością i konsekwencją w działaniu. Liczymy się z tym, że w okresie krótkoterminowym podjęte działania nie przyniosą pożądanego efektu, a ostateczny sukces bądź jego brak zależy od nas samych.

Walczymy o:

– wzrost wynagrodzeń (mnożnik na stanowisku inspektora 2,5; – różnica pomiędzy stanowiskami +/- 0,1; dodatek inspekcyjny 30%)

– przywileje emerytalne

– reformę struktur ITD

– przywrócenie dobrego wizerunku ITD

– poprawę naszego bezpieczeństwa przy podejmowaniu czynności kontrolnych

– zniesienie statystyk, co przełoży się na efektywniejszą ochronę sektora transportowego przed nieuczciwą konkurencją.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy, zarówno członkowie Komitetu Protestacyjnego, jak i przewodniczący poszczególnych ZOZ, do Waszej dyspozycji.

Pamiętajcie, że tylko razem możemy osiągnąć cel…  W jedności siła…