Informacja z Ministerstwa Infrastruktury o braku zgody na odzespolenie.