Zarząd

Przewodniczący Rady Krajowej – Hubert Jóźwik  hubert.jozwik@zzitd.pl
Zastępca Przewodniczącego RK  – Artur Fal
Sekretarz- Damian Szostak
Skarbnik – Michał Daszkiewicz
Członek Zarządu – Krzysztof Owsianka krzysztof.owsianka@zzitd.pl
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – kol. Jacek Śliwiński
Członek Komisji – kol. Marek Rybikowski

Dodaj komentarz