Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

Spotkanie RK ZZITD z Panem Ministrem Andrzejem Adamczykiem

W związku z narastającym wśród inspektorów zatrudnionych w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego niezadowoleniem wynikającym z braku podwyżek wynagrodzeń w ciągu ostatnich 9 lat, Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego poprosiła o spotkanie z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem.
Do spotkania doszło w dniu 27 kwietnia 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W trakcie spotkania nasi przedstawiciele zapoznali Pana Ministra z problemem dyskryminacji inspektorów zatrudnionych w WITD w stosunku do inspektorów GITD objawiającym brakiem realnych zmian ich uposażeń. Sytuacja taka ma miejsce od 9 lat i w tym roku zaowocowała podwyżkami w wysokości około 40-50 złotych brutto lub nawet w niektórych przypadkach ich brakiem. Minister Adamczyk poinformował, iż w najbliższych tygodniach odbędzie się posiedzenie rządu mające na celu przyjęcie wstępnych założeń budżetowych na rok 2018 i zapewnił o podjęciu starań o zabezpieczenie środków finansowych na podwyższenie naszych dochodów najbliższym roku budżetowym.
W dalszej części spotkania Minister Adamczyk poinformował o stanowisku Rządu, który widzi potrzebę istnienia Inspekcji Transportu Drogowego i zapewnił, że najbliższym czasie rozpocznie procedowanie Ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego.
Nasi przedstawiciele poruszyli także sprawę braku rozporządzenia dotyczącego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Pan Minister Adamczyk zapowiedział, iż jeżeli tylko przedmiotowe rozporządzenie, które obecnie zostało przekazane do ostatecznych konsultacji w Ministerstwie Finansów, „wróci” do MIiB zostanie niezwłocznie podpisane i wprowadzone w życie.
Na zakończenie spotkania przekazano Panu Ministrowi informację, iż w związku z przeciągającym się procesem transformacji inspektorów transportu drogowego z urzędników na funkcjonariuszy oraz postępująca pauperyzacją tego zawodu, w dniu 15 maja 2017 r. rozpoczyna się ogólnopolski protest ostrzegawczy i w razie braku działań satysfakcjonujących- w okresie wrzesień – październik protest ciągły, który zapoczątkuje manifestacja w Warszawie.

Ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy,
a także wielu radości i satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym.
Życzy
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego

Spotkanie w GITD

W dniu 5 kwietnia 2017r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z kierownictwem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ze strony kierownictwa GITD uczestniczyli p.o. GITD Alvin Gajadhur, p.o. z-ca  GITD Łukasz Bryła, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska oraz Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego Anna Szczerbiak. ZZITD reprezentowali Przewodniczący RK ZZITD Hubert Jóźwik i Z-ca Przewodniczącego RK ZZITD Artur Fal.

Tematami przewodnimi spotkania były kwestie podwyższenia zarobków Inspektorów zatrudnionych w WITD oraz uregulowania ścieżki awansu w GITD I WITD.

Kierownictwo GITD  nadal podtrzymuje, iż nie jest organem właściwym do regulacji wynagrodzeń Inspektorów zatrudnionych w WITD, jednak zobowiązało się do wsparcia działań Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na wynagrodzenia. Dodatkowo zapewniono nas, iż podjęte zostaną działania mające na celu uruchomienie rezerw celowych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na podwyższenie budżetów WITD.

W kwestii awansowania Inspektorów GITD stoi na stanowisku, iż nie ma bezpośredniego wpływu na ścieżkę awansów Inspektorów zatrudnionych w WITD, jednakże dokona przeglądu trybu awansowania w poszczególnych WITD.