Spotkanie w GITD

W dniu 5 kwietnia 2017r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z kierownictwem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ze strony kierownictwa GITD uczestniczyli p.o. GITD Alvin Gajadhur, p.o. z-ca  GITD Łukasz Bryła, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska oraz Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego Anna Szczerbiak. ZZITD reprezentowali Przewodniczący RK ZZITD Hubert Jóźwik i Z-ca Przewodniczącego RK ZZITD Artur Fal.

Tematami przewodnimi spotkania były kwestie podwyższenia zarobków Inspektorów zatrudnionych w WITD oraz uregulowania ścieżki awansu w GITD I WITD.

Kierownictwo GITD  nadal podtrzymuje, iż nie jest organem właściwym do regulacji wynagrodzeń Inspektorów zatrudnionych w WITD, jednak zobowiązało się do wsparcia działań Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na wynagrodzenia. Dodatkowo zapewniono nas, iż podjęte zostaną działania mające na celu uruchomienie rezerw celowych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na podwyższenie budżetów WITD.

W kwestii awansowania Inspektorów GITD stoi na stanowisku, iż nie ma bezpośredniego wpływu na ścieżkę awansów Inspektorów zatrudnionych w WITD, jednakże dokona przeglądu trybu awansowania w poszczególnych WITD.