WZD 2022

26.05.2022r. odbyło się stacjonarnie Walne Zebranie Delegatów ZZITD. Na spotkaniu mieliśmy zaszczyt gościć (zdalnie) Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Panią Renatę Rychter i Zastępcę Głównego Inspektora Transportu Drogowego Michała Mostowskiego. Delegaci bardzo chętnie zadawali pytania a goście obiecali, że współpraca na linii Ministerstwo Infrastruktury – ZZITD – Główny Inspektorat Transportu Drogowego ulegnie polepszeniu. Bardzo się cieszymy, a jednocześnie wiążemy z tym faktem duże nadzieje, że to właśnie Pani Dyrektor DTD Renata Rychter została przez Ministra Infrastruktury wyznaczona do bezpośredniego kontaktu z RK ZZITD.

27.05.2022 Delegaci spotkali się poprzez platformę MEET. W II dniu WZD przeanalizowano statystyki m.in dotyczące struktury wieku i wynagrodzeń Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Podjęto również dyskusję nt. ewentualnego wznowienia protestu oraz jego możliwych form i celów.

Przyszłoroczne WZD jest zebraniem wyborczym i odbędzie się 23/24 marca 2023r. Chętnych Delegatów już serdecznie zapraszamy 🙂