19 października MANIFESTACJA

Pismo OPZZ informujące o manifestacji dotyczącej emerytur pomostowych, która odbędzie się 19 października br. w Warszawie.

W trakcie manifestacji nastąpi przekazanie Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej petycji, dotyczącej uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych, który zakłada ich stopniowe wygaszanie.

Zachęcamy do licznego udziału w manifestacji!