Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o umorzeniu wniosku RK ZZITD