W cieniu gwiazd

Od 1 sierpnia na terenie m. st. Warszawy zostanie przeprowadzona akcja billboardowa. Jest ona odpowiedzią i stanowczym sprzeciwem Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na bulwersujące postanowienie Trybunału Konstytucyjnego (Sprawa K 7/20 (trybunal.gov.pl)), który zadecydował że Inspektorom  ITD nie należy się status służby mundurowej, a tym samym związane z tym przywileje (emerytura mundurowa), jak również wyrazem niezadowolenia w związku z oczekującą na wejście w życie zmianą Ustawy o Służbie Cywilnej, która wymusi na Inspektorach pracę na „rozkaz” 24/7 dni w tygodniu. Akcja jest pierwszym krokiem, jaki zamierzają podjąć Inspektorzy i ostrzeżeniem w kierunku władz. Billboardy stanowią obraz absurdu prawnego i organizacyjnego wymierzonego w działanie Inspekcji, jak również brak szacunku dla pracy Inspektorów. „W cieniu gwiazd”, tak czują się Inspektorzy ITD,  wykonując ramię w ramię swoje obowiązki podczas kontroli drogowych wraz z funkcjonariuszami Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Trybunał Konstytucyjny przyjął bulwersujące i niedorzeczne stanowisko przyjmując, że „brak merytorycznej ingerencji w kwestię emerytalnych uprawnień tej grupy (ITD) przy jednoczesnym zainteresowaniu ustawodawcy innymi zagadnieniami regulowanymi w ustawie o transporcie drogowym, także w zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy ITD, świadczy o woli prawodawcy zachowania w mocy obowiązującej analizowanego rozwiązania”. Oznacza to jedno: po co cokolwiek zmieniać, skoro tyle lat ustawodawca pozostawiał w mocy zapisy dotyczące przywilejów (a raczej ich braku) Inspektorów. Logika gdzieś tu się gubi. Jeżeli ustawodawca zmieniał by zapisy obowiązujących przepisów, Inspektorzy nie ubiegali by się o interwencję Trybunału… Postanowienie Trybunału, jak również zmiana wspomnianej Ustawy o Służbie Cywilnej oznacza jedno – Inspektorzy nadal wykonywać będą pracę tożsamą ze służbami mundurowymi, pozostając pracownikami korpusu służby cywilnej, tym samym pracować będą w powszechnym systemie emerytalnym, ale jednocześnie ustawodawca nałożył na nich obowiązek pracy w systemie 24/7.
Inspektorzy nie zgadzają się na nierówne i niesprawiedliwe traktowanie. Skoro Krokodylki mają pracować jak służba mundurowa to żądają takich samych, jak służba mundurowa, przywilejów. Jeśli jednak mają pozostać urzędnikami, w żadnym wypadku nie godzą się by Rząd wymuszał na Inspektorach pracę w warunkach szkodliwych, bez zapewnienia procedur bezpieczeństwa i konieczności ich egzekwowania. Tym samym oczekują obniżenia wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych, w tym zniesienia badań na broń (w końcu mają pozostać urzędnikami). Dzisiaj Inspektor, który nie przejdzie pozytywnie badań na broń (w którą w rzeczywistości wyposażeni są bardzo nieliczni Inspektorzy w Polsce), czy badań w zakresie prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, nie może nadal sprawować swoich obowiązków, nawet w zakresie kontroli przedsiębiorstw. Przestaje być Inspektorem, a jego wiedza i doświadczenie nie są wykorzystywane. 
Ponadto Inspektorzy oczekują wynagrodzenia adekwatnego do zwiększającego się corocznie zakresu obowiązków i stawianych im wymagań.
Mając ogromną wiedzę, pracując na równi z pozostałymi służbami mundurowymi, Inspektorzy traktowani są przez Rząd marginalnie. Co więcej, ustawodawca dokłada więcej obowiązków i stawia coraz wyższe wymagania co do skuteczności działań ITD.
Nie możemy się na to zgodzić, czego wyrazem jest wspomniana akcja billboardowa, jako pierwszy krok naszych działań. Zarówno obecny Rząd, jak i nowo wybrany po wyborach, musi mieć świadomość, że Inspektorzy nie poprzestaną w walce o swoje prawa.