List gratulacyjny.

W związku z nominacją Pani Elżbiety Bieńkowskiej na stanowisko Wicepremiera i Ministra Infrastruktury i Rozwoju Rada ZZITD wystosowała list gratulacyjny licząc na owocną współpracę na polu szeroko rozumianego transportu drogowego.

1 001