Spotkanie w OPZZ

W dniu 05.02.2014 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się spotkanie z wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbietą Bieńkowską. Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego reprezentował przewodniczący ZZITD Hubert Jóźwik oraz Marek Kendra. W trakcie spotkania nasza delegacja poruszyła następujące problemy:

– przyszłość inspektorów, którzy z racji wieku nie przejdą badań lekarskich

– rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie (…)

– rozporządzenie o warunkach technicznych pojazdów w związku ze zmianą w 2012 roku ustawy prawo o ruchu drogowym

– przyszły kształt  Inspekcji Transportu Drogowego w kontekście informacji o zmianach w strukturze

– niekonstytucyjność ustawy o drogach publicznych w zakresie nakładania kar na kierowców za nie wniesienie opłaty za przejazd po drogach krajowych

– pauperyzacja zawodu inspektora.

Pani Premier wykazała duże zainteresowanie poruszanymi przez nas zagadnieniami i poprosiła o wystosowanie do niej pisma, po którym zaprosi przedstawicieli naszego Związku na spotkanie w celu szczegółowego ich omówienia.zdjecie