Spotkanie z Posłem Bartoszem Zawieją

W dniu 8 stycznia 2024 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie członków RK ZZITD z Posłem

na Sejm RP Panem Bartoszem Zawieją. W spotkaniu brali również udział koledzy z GITD

zrzeszeni w NSZZ Solidarność.

Głównym powodem spotkania było przedstawienie Panu Posłowi trudności z którymi w

ostatnim czasie borykają się inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Od wielu lat

inspektorzy ITD zgłaszają swoim przełożonym oraz stronie rządowej problemy logistyczne i

prawne samej inspekcji. Zwracamy uwagę na to, że nie wystarczy corocznie zmieniać nasze

uprawnienia, dokładając nam tym samym nowe obowiązki. Równolegle powinno się podjąć

działania zmierzające do dostosowania uregulowań organizacyjnych. Jesteśmy urzędnikami,

co uniemożliwia odpowiednie wykorzystanie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego,

jako formacji będącej w stanie realizować nałożone na nią zadania. W skrócie, inspektorzy po

przeprowadzonej ankiecie oczekują włączenia ich w poczet służb mundurowych, co w

konsekwencji doprowadzi do powstania silnej, autonomicznej i wyspecjalizowanej jednostki,

mogącej przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu stać na straży porządku sektora

przewozów drogowych. Zdajemy sobie sprawę ze zmian geopolitycznych oraz z roli, jaką

odgrywamy w całym systemie kontrolnym.

Pan Poseł zobowiązał się do złożenia interpelacji Poselskiej (lub zapytania) w naszej sprawie i przekazać

nasze postulaty innym posłom.

Jako członkowie Rady Krajowej ZZITD, pragniemy jeszcze raz podziękować Panu Posłowi

Bartoszowi Zawiei za wysłuchanie i poparcie naszej inicjatywy. Przy okazji deklarujemy

dalszą chęć współpracy i pełną gotowość w ochronie rodzimego rynku transportowego.