Spotkanie z Zastępcą GI Sławomirem Nastałem

Piątek, godzina dwunasta. To odpowiednia pora, żeby rozpocząć mentalne przygotowanie do zbliżającego się wielkimi krokami weekendu. Jeszcze parę kliknięć w klawiaturę, uporządkowanie dokumentów, synchronizacja danych i za chwilę witamy weekend… Ten nastrój z dnia 2 lutego udzielał się większości inspektorom, ale nie przedstawicielom Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego, którzy w siedzibie WITD w Poznaniu oczekiwali na zapowiedzianą wizytę, powołanego przez Ministra Infrastruktury, Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Sławomira Nastała. Stronę związkową reprezentowała Przewodnicząca Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska oraz Sekretarz RK ZZITD Grzegorz Rutkiewicz.

Po części oficjalnej, około godziny dwunastej usiedliśmy zatem, przy jednym stole. Wróciły wspomnienia. Jeszcze parę lat temu, Sławomir Nastał kierował pracami Wielkopolskiego Inspektoratu. Nasza wieloletnia znajomość pozwoliła nam na odbycie szczerej i merytorycznej rozmowy.

Pan Inspektor przedstawił tzw. mapę drogową, tj. kierunek działań władz GITD, w kontekście planowanych zmian organizacyjno-prawnych funkcjonowania całej Inspekcji Transportu Drogowego. Zostaliśmy zapewnieni o chęci współpracy, merytorycznym dialogu i wsparciu. Dodatkowo, z-ca Głównego Inspektora zwrócił uwagę na zawiłą sytuację geopolityczną i na trudności całej branży transportowej. Na spotkaniu wybrzmiały również odważne i oczekiwane przez inspektorów słowa: „konieczność usłużbowienia”, „potrzeba ciągłego wzmocnienia potencjału kadrowego”, czy „profesjonalizacja procedur bezpieczeństwa inspektorów”. Pan Inspektor poinformował nas również o przeprowadzanej przez Ministerstwo Infrastruktury, analizie skutków ustrojowego przeobrażenia ITD (analiza kosztów i korzyści).

W odpowiedzi na powyższe, Przewodnicząca Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego, podziękowała Panu Inspektorowi za tak szybki przyjazd i za merytoryczną dyskusję. Urszula Cyprowska przedstawiła stanowisko członków związku zawodowego, tj. kierunek, do którego naszym zdaniem powinna zmierzać inspekcja. Wspomniała również o obawach inspektorów, którzy z niepokojem śledzą zapowiedzi odzespolenia inspekcji. Cel członków związku został jasno określony i jest on niezmienny – Ustawa o inspekcji transportu drogowego. Tę drogę wybrało 93 % biorących udział w ankiecie inspektorów. Nasza wizja uwzględnia również niebagatelny głos przedstawicieli zrzeszeń przewoźników drogowych, z którymi członkowie RK ZZITD odbyli w ostatnim czasie rozmowy. Jesteśmy przekonani, że tylko ten kierunek zmian gwarantuje powstanie profesjonalnej, jednolitej i umundurowanej formacji, która będzie potrafiła sprostać, tak dynamicznie zmieniającym się wymaganiom względem naszej formacji. W trakcie rozmowy, zwróciliśmy również uwagę, na nadszarpnięte przez ostatnie lata zaufanie inspektorów. Władze składały nam deklaracje bez pokrycia. Albert Einstein powiedział kiedyś, że „szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. Nie chcemy popełniać błędów z przeszłości. ITD wymaga szybkiej reanimacji i nie stać nas już na stratę cennego czasu.

Niewątpliwie Pan Inspektor, poprzez swoją długoletnią pracę w Inspekcji, dał się poznać, jako osoba rzeczowa i odważna. Niewątpliwie całe spotkanie przebiegało w atmosferze wspólnego zrozumienia a jego uczestnicy to osoby stawiające przed sobą wysokie cele – odważne i ambitne. Ze swojej strony, zapewniliśmy Pana Inspektora o chęci współpracy i pełnej dyspozycyjności.