Wyrok Sądu w sprawie prowadzenia szkoleń przez Inspektorów transportu drogowego

Poniżej zamieszczamy link do wyroku Sądu, którego sentencja jest bardzo interesująca. Miłej lektury.

WYROK SĄDU w OLSZTYNIE