Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Dariuszem Klimczakiem

W dniu 1 lipca 2024 na zaproszenie Ministra Infrastruktury odbyło się spotkanie w sprawie kierunków rozwoju ITD. W spotkaniu uczestniczyli Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak, Dyrektor Departamentu Transportu MI Renata Rychter i Przewodnicząca Rady Krajowej ZZITD Urszula Cyprowska. Głównym, lecz nie jedynym, tematem rozmów było potwierdzenie kierunku dalszego funkcjonowania ITD. Minister zapewnił, ze wypracowany przez Zespół kierunek – Ustawa o Służbie  Transportu Drogowego  będzie dalej procedowany. 15.09 trafi do konsultacji wewnątrzresortowych, a po około miesiącu do konsultacji międzyresortowych. Etap ten wydaje się być póki co najtrudniejszy, ale Minister nie zauważa na chwilę obecna większych zagrożeń.  Do prac Sejmu Ustawa o STD może trafić w okolicach czerwca 2025. Przewodnicząca podkreśliła, ze celem dla inspektorów jest Ustawa o STD nie odzespolenie. Zgadzamy się na odzespolenie wyłącznie w pakiecie ze służba. Minister zapewnił, ze taki kierunek jest realizowany. Spełnia on oczekiwania strony społecznej i zgłaszanych przez przewoźników problemów. Dyrektor R. Rychter wskazała że zmiana zapisów o broni nie ma na celu usunięcia z pracy starszych, doświadczonych inspektorów tylko ujednolicenie procedur w całej ITD, o co między innym strona społeczna wnioskowała.