Zebranie delgatów

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż na dzień 10 maja 2014r. zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku.

Zjazd sprawozdawczy odbędzie się w Łodzi, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111 w  hotelu sieci „mHotel

Rozpoczęcie zjazdu godz. 15.30. w dniu 10 maja 2014r.

Link do strony siedziby zjazdu