OŚWIADCZENIE Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zlikwidowania Inspekcji Transportu Drogowego oraz wcielenia naszej formacji w szeregi Policji, Zarząd Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego przesłał specjalne oświadczenie do Państwowej Agencji Informacyjnej.

Link do oświadczenia: http://www.opzz.org.pl/-/oswiadczenie-zwiazku-zawodowego-inspekcji-transportu-drogowego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstrona-testowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YpaplhK6OaQL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_qm4Wg5oIa20r__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3