Spotkanie z GDDKiA

W dniu 16 stycznia 2018r. w Warszawie w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie przedstawicieli GITD i ZZITD z przedstawicielami GDDKiA. W trakcie spotkania omawiano możliwości poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy służb kontrolnych podczas zatrzymywania pojazdów do kontroli na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Strony zgodziły się, że zainstalowanie znaków zmiennej treści przed punktami kontrolnymi informujących o kontroli drogowej, ograniczających prędkość , zakazujących manewrów wyprzedzania oraz wydzielenie terenu na MOP tylko dla służb kontrolnych, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy.