PISMO OPZZ

W odpowiedzi na nasze pismo z dnia 18.03.2019r. dotyczące podjęcia dyskusji w sprawie zakwalifikowania zawodu inspektora ITD jako formacji umundurowanej na najbliższych posiedzeniach RDS ds. Ubezpieczeń Społecznych, otrzymaliśmy następującą odpowiedź 🙂