Spotkanie Grupy Roboczej

17.06.2019 odbędzie się długo wyczekiwane spotkanie, powołanej na ostatnim spotkaniu Rady Krajowej ZZITD z przedstawicielami GITD , grupy roboczej. Grupa ta, z założenia, ma się zająć zgłaszanymi problemami Inspektorów ITD. Część postulatów, o czym wspominaliśmy na spotkaniu, nie wymaga nakładów finansowych, a tym samym żywimy nadzieję na podjęcie wspólnych działań celem ich szczegółowego opracowania i wdrożenia, w jak najkrótszym czasie.