30.07.2019 spotkanie z GI

W dniu 30.07.2019 odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Głównego Inspektoratu oraz przedstawicieli RKZZITD oraz NSZZ Solidarność. W spotkaniu,z ramienia GITD udział wzięli m.in: Główny Inspektor Pan Alvin Gajadhur, Zastępca Głównego Inspektora Pan Łukasz Bryła i Dyrektor Generalny Pan Krzysztof Pajączek. Głównym tematem spotkania była poprawa warunków finansowych inspektorów ITD. Główny Inspektor poinformował, iż podejmuje wszelkie działania, by jeszcze w tym roku zapewnić podwyżki wynagrodzeń zarówno inspektorów, jak i pracowników administracji, a podwyżki te miałyby być niezależne od planowanych przez rząd podwyżek płac w administracji.

Trzymamy kciuki by tak się stało.