Spotkanie z Dyrektorem BNI

Dnia 06 września 2019r. w Poznaniu, podczas obchodów Święta Inspekcji, z inicjatywy Przewodniczącej RK ZZITD Urszuli Cyprowskiej odbyło się spotkanie członków Rady Krajowej z Dyrektorem BNI Panem Michałem Rzemieniewskim. W trakcie spotkania omówiono priorytetowe działania, które należałoby podjąć celem poprawy warunków pracy Inspektorów oraz zadeklarowano obopólną chęć współpracy.