Spotkanie członków RK ZZITD

W dniu 09.10.2019 odbyło się w Poznaniu spotkanie członków RK ZZITD. Wstępnie podsumowano działalność dotychczasową RK ZZITD, w tym m.in. uzyskane podwyżki dla inspektorów i pracowników WITD, zmiany mnożników dla inspektorów GITD oraz warunki współpracy z Kancelaria Prawna, w szczególności skupiając się na ostatnim sukcesie jakim niewątpliwie okazała się obrona inspektora w postępowaniu dyscyplinarnym. Następnie omówiono aktualne zasady przyznawania dodatków inspekcyjnych i wypracowano stanowisko dot. ujednolicenia regulaminów wynagradzania inspektorów w powyższym zakresie oraz wypracowano stanowisko w zakresie regulaminów awansowania inspektorów. Dodatkowo ustalono harmonogram działań na najbliższy okres.