Miesięczne archiwum: Październik 2015

Manifestacja ITD – informacje prasowe

Poniżej zamieszczamy linki do informacji medialnych informujących o naszej manifestacji w Warszawie.

http://www.rmf24.pl/foto/zdjecie,iId,1944702,iAId,176628

http://www.rdc.pl/informacje/warszawa-manifestacja-inspektorow-transportu-drogowego/

http://fotobaza.pap.pl/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=%28IPTC215%20contains%20%28gal151016125708%29%29

http://fotobaza.pap.pl/fotoweb/Grid.fwx?position=25&archiveId=5000&columns=8&rows=3&sorting=ModifiedTimeAsc&search=(IPTC215%20contains(gal151016125708))

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,418269,pikieta-pracownikow-inspekcji-transportu-drogowego-przed-mir.html

http://m.biznes.pl/ok-300-pracownikow-inspekcji-transportu-drogowego-przed-mir,3fzrdp,1,2,news.html

Manifestacja Inspektorów i Pracowników WITD oraz GITD

W dniu 16 października 2015 roku odbyła się manifestacja pracowników Inspekcji Transportu Drogowego połączona z pikietą przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. W demonstracji wzięli udział członkowie Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego, członkowie NSZZ Solidarność przy WITD Gdańsk oraz inspektorzy i pracownicy administracyjni niezrzeszeni, a zatrudnieni w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego i GITD.

Manifestacja składająca się z około 300 osób przemaszerowała ulicami Warszawy pod Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na ul. Wspólnej 2/4. Demonstracja została zainicjowana eskalacją niezadowolenia wśród pracowników, wynikającą z proponowanych przez rząd podwyżek w wysokości 5%, co w przełożeniu na pracownika daje kwotę średnio 100 zł brutto. Dodatkowe niezadowolenie wzbudził fakt, iż podwyżki mają być uznaniowe, czyli zależne od sympatii pracodawcy.  Rzecznik MIiR Piotr Popa poinformował dziennikarzy, iż w 2016 r. zarobki pracowników Inspekcji zostaną podwyższone o 5 do 11%.  Nie jest to zgodne z naszymi informacjami.  Wiemy z wiarygodnych źródeł, iż Wojewodowie przeznaczyli na ten cel środki finansowe, które umożliwią podwyżkę w wysokości 5-6%.

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego dziękuje wszystkim za udział w demonstracji. Uczestnicy przyjechali do Warszawy z 14 województw, niektórzy jadąc całą noc. Świadczy to o tym, że jesteśmy jednomyślni i jesteśmy siłą, którą należy i trzeba traktować jako równorzędnego partnera w kreowaniu przyszłości Inspekcji Transportu Drogowego.

Nic o nas bez nas.
Przewodniczący RK ZZITD
Hubert Jóźwik

Petycja złożona na ręce przedstawicieli Ministerstwa

Przemarsz ulicami Warszawy

Galeria zdjęć.

Pikieta w Warszawie 16.10.2015r.

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż w dniu 16 października 2015r. organizuje pikietę przed Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie. Zbiórka uczestników o godz. 10:30 przed Dworcem Centralnym. Planowane rozpoczęcie pikiety o godz. 11:00. Zapraszamy na pikietę wszystkich pracowników i sympatyków Inspekcji Transportu Drogowego.  W sprawach transportu do i z Warszawy proszę kontaktować się z przedstawicielami i przewodniczącymi ZZITD przy Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego.

Nasze żądania:

  1. Podniesienia płac inspektorów transportu drogowego oraz pracowników administracyjnych wojewódzkich i głównego inspektoratu transportu drogowego
  2. Realizacji postulatów dotyczących funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego zawartych w raporcie NIK z kwietnia 2014 roku
  3. Zrównania praw i przywilejów inspektorów inspekcji transportu drogowego z uprawnieniami Policji
  4. Rozwiązania problemów dotyczących inspektorów nie będących w stanie wykonywać swych obowiązków w warunkach kontroli drogowych
  5. Wydania rozporządzenia regulującego zasady wypłaty równoważnika za niewykorzystane umundurowanie
  6. Likwidacji dualizmu władzy w ramach inspekcji transportu drogowego i ujednolicenia struktur.

Rada Krajowa ZZITD