Manifestacja Inspektorów i Pracowników WITD oraz GITD

W dniu 16 października 2015 roku odbyła się manifestacja pracowników Inspekcji Transportu Drogowego połączona z pikietą przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. W demonstracji wzięli udział członkowie Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego, członkowie NSZZ Solidarność przy WITD Gdańsk oraz inspektorzy i pracownicy administracyjni niezrzeszeni, a zatrudnieni w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego i GITD.

Manifestacja składająca się z około 300 osób przemaszerowała ulicami Warszawy pod Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na ul. Wspólnej 2/4. Demonstracja została zainicjowana eskalacją niezadowolenia wśród pracowników, wynikającą z proponowanych przez rząd podwyżek w wysokości 5%, co w przełożeniu na pracownika daje kwotę średnio 100 zł brutto. Dodatkowe niezadowolenie wzbudził fakt, iż podwyżki mają być uznaniowe, czyli zależne od sympatii pracodawcy.  Rzecznik MIiR Piotr Popa poinformował dziennikarzy, iż w 2016 r. zarobki pracowników Inspekcji zostaną podwyższone o 5 do 11%.  Nie jest to zgodne z naszymi informacjami.  Wiemy z wiarygodnych źródeł, iż Wojewodowie przeznaczyli na ten cel środki finansowe, które umożliwią podwyżkę w wysokości 5-6%.

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego dziękuje wszystkim za udział w demonstracji. Uczestnicy przyjechali do Warszawy z 14 województw, niektórzy jadąc całą noc. Świadczy to o tym, że jesteśmy jednomyślni i jesteśmy siłą, którą należy i trzeba traktować jako równorzędnego partnera w kreowaniu przyszłości Inspekcji Transportu Drogowego.

Nic o nas bez nas.
Przewodniczący RK ZZITD
Hubert Jóźwik

Petycja złożona na ręce przedstawicieli Ministerstwa

Przemarsz ulicami Warszawy

Galeria zdjęć.