Pikieta w Warszawie 16.10.2015r.

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż w dniu 16 października 2015r. organizuje pikietę przed Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie. Zbiórka uczestników o godz. 10:30 przed Dworcem Centralnym. Planowane rozpoczęcie pikiety o godz. 11:00. Zapraszamy na pikietę wszystkich pracowników i sympatyków Inspekcji Transportu Drogowego.  W sprawach transportu do i z Warszawy proszę kontaktować się z przedstawicielami i przewodniczącymi ZZITD przy Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego.

Nasze żądania:

  1. Podniesienia płac inspektorów transportu drogowego oraz pracowników administracyjnych wojewódzkich i głównego inspektoratu transportu drogowego
  2. Realizacji postulatów dotyczących funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego zawartych w raporcie NIK z kwietnia 2014 roku
  3. Zrównania praw i przywilejów inspektorów inspekcji transportu drogowego z uprawnieniami Policji
  4. Rozwiązania problemów dotyczących inspektorów nie będących w stanie wykonywać swych obowiązków w warunkach kontroli drogowych
  5. Wydania rozporządzenia regulującego zasady wypłaty równoważnika za niewykorzystane umundurowanie
  6. Likwidacji dualizmu władzy w ramach inspekcji transportu drogowego i ujednolicenia struktur.

Rada Krajowa ZZITD