Zjazd ZZITD

W dniu 8 czerwca 2013 r. w Łodzi odbyło się zebrania sprawozdawczo-wyborcze ZZITD

W trakcie zebrania delegatom przedstawiono sprawozdanie finansowe, sprawozdania komisji rewizyjnej oraz  sprawozdanie z prac Zarządu ZZITD.

Zgromadzeni delegaci udzielili absolutorium Zarządowi ZZITD

W dalszej części zebrania przewodniczący ZZITD Hubert Jóźwik omówił bieżące i przyszłe działania Związku.

W związku z brakiem reakcji na  opinie ZZITD, realnych i jasnych perspektyw jak i również pomysłów GITD na poprawę warunków pracy inspektorów Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego, w otoczce niezadowolenia społecznego wynikającego z działalności BEPO i CANARD podjęto uchwałę o podjęciu działań mającym na celu pozostawienie Wojewódzkich Inspektoratów w dotychczasowych strukturach.