Pismo w sprawie równoważnika

W dniu 7 października 2013r. Zarząd Krajowy ZZITD wystosował pismo do Pana Ministra Transportu i Budownictwa Sławomira Nowaka w sprawie braku rozporządzenia dotyczącego wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Oryginał pisma w pliku pdf. poniżej.

ZZITD-001-35