Rozporządzennie w sprawie równoważnika ciąg dalszy…..

W związku z brakiem reakcji ze strony rządowej na nasze pismo z dnia 7 października 2013 r. dotyczące rozporządzenia wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie sprawą zainteresowaliśmy OPZZ. Efektem jest załączone pismo. Pismo_OPZZ_1 Pismo_OPZZ_2