Odzespolenie – stanowisko

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi projektu odzespolenia ITD informujemy, iż władze ZZITD wielokrotnie zabiegały o przekazanie przez GITD i MI projektu zmian dotyczących naszej formacji. Informujemy, że do dzisiaj nie otrzymaliśmy rzeczowego projektu. Projekt jest procedowany nie uwzględniając konsultacji społecznych. W związku z powyższym RK ZZITD nie zajęła jednoznacznego stanowiska co do propozycji odzespolenia ITD, ze względu na brak wiedzy o szczegółowych założeniach. Kierownictwo GITD zapewniło, że obecnie trwają prace nad zgłaszaniem poprawek, a jak projekt będzie gotowy zostanie przekazany ZZITD. Jednocześnie zwracamy uwagę, że tzw. dualizm władzy był jednym z postulatów podczas ostatniego protestu ZZITD.