Protest Pracowników Sfery Publicznej 15.09.2023r.

Zgodnie z decyzją RKZZITD, nasza organizacja dołącza do Protestu Pracowników Sfery Publicznej, organizowanego w dniu 15.09.2023 r. w Warszawie o godzinie 12.00. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich Inspektorów ITD, ale i pracowników administracyjnych, do jak najliczniejszego udziału w manifestacji, której żądania pozostają zbieżne z postulatami naszego środowiska zawodowego. Chcemy wspólnie zamanifestować niezadowolenie wynikające z postawy rządzących wobec naszych postulatów. My nasze NIE mówimy przede wszystkim w kwestii nierównego traktowania Inspektorów wobec funkcjonariuszy służb mundurowych, jak i pozostałej grupy urzędników.