Spotkanie w ZMPD

W dniu 4 stycznia 2024 roku w siedzibie ZMPD w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w składzie: Prezes Pan Jan Buczek, Dyrektor Generalny Pan Wiesław Starostka, Dyrektor Departamentu Transportu Piotr Mikiel oraz Przewodniczący Rady Zrzeszenia Jerzy Szepietowski z członkami Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego w składzie: Przewodnicząca RK ZZITD Urszula Cyprowska, Z-ca Przewodniczącej RK ZZITD Artur Stanisław Fal, Członek RK ZZITD Andrzej Lasota i Sekretarz RK ZZITD Grzegorz Rutkiewicz.

Spotkanie sprowokowane zostało na kanwie zbiegu trudności z którymi w ostatnim czasie borykają się inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pogarszającej się sytuacji sektora przewozów drogowych w naszym. RK ZZITD podjęła decyzję wyartykułowania swoich oczekiwań. Docelowym ich adresatem jest Ministerstwo Infrastruktury, które nadzoruje i kreuje działania samej inspekcji. W skrócie, inspektorzy po przeprowadzonej ankiecie oczekują włączenia ich w poczet służb mundurowych. Wychodzimy z założenia, że na potrzeby pełnego wykorzystania potencjału ITD, ten ruch wydaje się być najbardziej racjonalny. Związkowcy nie godzą się na nierówne traktowanie względem innych służb mundurowych z którymi dzień w dzień, wykonują ramię w ramię swoje czynności kontrolne. Zdaniem RK ZZITD tylko taka formuła zapewni zwiększenie potencjału, zapewni efektywność, wzmocni ochronę rynku przewozów drogowych i pozwoli skutecznie przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji przy jednoczesnym zabezpieczeniu samych inspektorów.

Bolączki i trudy, z jakimi borykają się polscy przewoźnicy, ten aspekt poruszyły z kolei władze ZMPD. Na spotkaniu wymieniliśmy się spostrzeżeniami i każdy przedstawił swój punkt widzenia. Pewne są dwie rzeczy, po pierwsze – jedziemy na tym samym wózku, po drugie – zamiast wkładać sobie przysłowiowy kij w szprychy, powinniśmy zintensyfikować formy współpracy w celu poprawy prawidłowego funkcjonowania firm przewozowych z zachowaniem właściwej ochrony sprawowanej przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Na spotkaniu, po raz kolejny przekonaliśmy się, że sektor przewozów drogowych koordynują osoby posiadające niezwykle fachową i merytoryczną wiedzę. Ucieszyło nas, że przy stole zasiedli przedstawiciele ZMPD, którzy w przeszłości brali udział w tworzeniu Inspekcji Transportu Drogowego. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że znajdujemy się w gronie osób posiadających najwyższe kompetencje do rozmów o aktualnych problemach samej ITD oraz o pogarszającej się sytuacji na rynku polskich przewoźników.

Jako instytucja kontrolna chcemy stać na straży ochrony rynku przewozów drogowych, walcząc przede wszystkim z nieuczciwą konkurencją. Zwracamy jednak uwagę, że w aktualnym kształcie organizacyjnym nie jesteśmy jako ITD sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami branża transportowa i całe państwo. Jesteśmy de-facto urzędnikami, co w znaczący sposób wpływa na ograniczoną skuteczność naszych działań. Jako inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wyposażeni zostaliśmy w stosowne uprawnienia, natomiast brakuje nam narzędzi.

Jako członkowie Rady Krajowej ZZITD, pragniemy jeszcze raz podziękować władzom ZMPD za poparcie naszej inicjatywy. Przy okazji deklarujemy dalszą chęć współpracy i pełną gotowość w ochronie rodzimego rynku transportowego.